Read Myšlení, rychlé a pomalé by Daniel Kahneman Free Online


Ebook Myšlení, rychlé a pomalé by Daniel Kahneman read! Book Title: Myšlení, rychlé a pomalé
The author of the book: Daniel Kahneman
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 713 KB
Edition: Jan Melvil Publishing
Date of issue: November 22nd 2012
ISBN: No data
ISBN 13: No data

Read full description of the books Myšlení, rychlé a pomalé:

Daniel Kahneman, psycholog, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, nás v průlomové práci, označované Nassimem Talebem za stejně významné dílo, jakým byl kdysi Freudův "Výklad snů", seznamuje se dvěma systémy, které řídí to, jak přemýšlíme a jak se rozhodujeme. Systém 1 je rychlý, intuitivní a emocionální. Systém 2 je pomalý, váhavý a logický.

Poutavý průvodce myslí nás ve čtivé knize vtahuje do dialogu o tom, jak přemýšlíme, a přitom odhaluje, v kterých situacích můžeme a kdy naopak nesmíme věřit své intuici (Systém 1) a také kdy a jak čerpat z přínosu pomalého myšlení (Systém 2). Nabízí praktické i poučné poznatky o tom, jak vznikají naše rozhodnutí v pracovním i osobním živote - a hlavně, jak se vyvarovat chyb.

Jak sám Kahneman říká v jednom ze svých rozhovorů:"Ano, život lze žít inteligentněji a zdá se, že je tento způsob života lepší".

První část
Popisuje rozdíly mezi automatickým fungováním Systému 1 a řízeným fungováním Systému 2, ukazuje, jak asociativní paměť, která tvoří jádro Systému 1, nepřetržitě konstruuje logické interpretace toho, co se kolem nás děje. Přibližuje složitost a bohatost automatických, často nevědomých procesů, které tvoří základ intuitivního myšlení, a jak tyto automatické procesy vysvětlují heuristiku úsudku.

Druhá část
Rozvíjí studii heuristiky úsudku a zkoumá důležitou otázku: Proč je pro nás tak obtížné uvažovat statisticky? Poukazuje na to, že snadno uvažujeme asociativně, uvažujeme metaforicky, uvažujeme kauzálně – ale statistika vyžaduje přemýšlet o mnoha věcech najednou, což je něco, k čemu rychlý Systém 1 není navržen.

Třetí část
Popisuje záhadné omezení v naší mysli: naši přílišnou víru v to, co víme, a naši zjevnou neschopnost rozpoznat plný rozsah naší nevědomosti a nejistoty. Máme sklony nadhodnocovat to, jak rozumíme světu, a podhodnocovat roli náhody v událostech.

Čtvrtá část
Diskuze s ekonomií ohledně povahy rozhodování a ohledně předpokladu, že ekonomičtí činitelé jsou racionální. V této části knihy je nejprve představen aktuální pohled na klíčové prvky prospektové teorie (teorie modelu volby, který autor spolu s Amosem Tverskym, publikoval v roce 1979), která zahrnuje model dvou myšlenkových systémů. V následujících kapitolách se pak seznámíme s několika typy voleb, které se odchylují od pravidel racionality.

Pátá část
Autorův nejnovější výzkum, který se zabývá rozlišováním mezi dvěma „já“ – prožívajícím já a pamatujícím já – která nemají stejné zájmy. Rozdílnost mezi dvěma já lze vidět například na hodnocení blahobytu, kde opět zjišťujeme, že to, co dělá šťastným naše prožívající já, není úplně totéž, co uspokojuje pamatující já. Způsob, jakým se dvě já uvnitř jednoho těla snaží dosáhnout štěstí, vyvolává řadu složitých otázek jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni společnosti.

Read Ebooks by Daniel KahnemanRead information about the author

Ebook Myšlení, rychlé a pomalé read Online! From Wikipedia:

Daniel Kahneman (Hebrew: דניאל כהנמן‎ (born 5 March 1934) is an Israeli-American psychologist and winner of the 2002 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, notable for his work on behavioral finance and hedonic psychology.

With Amos Tversky and others, Kahneman established a cognitive basis for common human errors using heuristics and biases (Kahneman & Tversky, 1973, Kahneman, Slovic & Tversky, 1982), and developed Prospect theory (Kahneman & Tversky, 1979). He was awarded the 2002 Nobel Prize in Economics for his work in Prospect theory. Currently, he is professor emeritus of psychology at Princeton University's Department of Psychology.

http://us.macmillan.com/author/daniel...


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Myšlení, rychlé a pomalé
Read EBOOK Myšlení, rychlé a pomalé by Daniel Kahneman Online free

Download PDF: mylen-rychl-a-pomal.pdf Myšlení, rychlé a pomalé PDF