Read Dylematy by Stanisław Lem Free Online


Ebook Dylematy by Stanisław Lem read! Book Title: Dylematy
The author of the book: Stanisław Lem
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 879 KB
Edition: Wydawnictwo Literackie
Date of issue: 2003
ISBN: 8308033873
ISBN 13: 9788308033876

Read full description of the books Dylematy:

A kötet a neves sci-fi író különböző témákban írott esszét, szösszeneteit gyűjti csokorba. Az írások az ezredforduló körüli évekre datálódnak, így mondanivalójuk egyfelől rendkívül közelinek, aktuálisnak tűnik, másfelől, két vagy másfél évtized távlatából félig-meddig az is megbecsülhető, hogy a bennük tálalt "dilemmák" a maguk idején mennyiben voltak megalapozottak. Lem mindig is ismert volt arról, hogy sci-fi könyvei és novellái éppúgy egyfajta futurológiai eszmefuttatásra épülnek, mint az egyes folyóiratokban vagy önálló, teoretikus hangvételű köteteiben megjelent munkái. A Dilemmákban a politika, a tömegkultúra, az információs társadalom vagy éppen a genetika birodalmának aktuális állapotát kommentáló írásokat és ezek továbbgondolásának csíráit találjuk. Lem írásai azonban korántsem tudományos értekezések - sokkal inkább könnyed publicisztikák, melynek soraiból egy burkoltan öntelt, saját beigazolódott jóslataira leplezetlenül büszke, ámde öregkorának világában kényelmetlenül mozgó, kételyekkel és félelmekkel küszködő, morgolódó, zsörtölődő elme szól hozzánk. Stílusa némelykor szándékoltan metsző, ridegen kritikus; egy olyan ember hangja, aki széles körű, klasszikus műveltségének háttere előtt megvetéssel bír szólni a kortárs filozófiai áramlatokról, a posztmodernizmusról, a világháló közvetítésével bármiféle kontroll nélkül terjedő, gyakran egyenesen "szemétnek", az egyén kulturális fejlődésére nézve kifejezetten kártékony információáradatról. Céltábláinak egyike az ő szemében hihetetlen mélységig süllyedő populáris kultúra, a reality show-kat hirdető média és az azokon nevelkedő ifjú generáció, vagy éppen az ember, aki Istent játszva, a modern tudomány leple alatt kontár módon beavatkozik az evolúciós fejlődésbe, s teszi azt anélkül, hogy ténykedésének etikai és hosszútávú társadalmi következményeivel számot vetne. Ez az esszé-gyűjtemény természetszerűleg nem nyerheti el mindenki tetszését. Lesznek olvasók, akik úgy érzik, a papírra vetett sorok sok tekintetben saját tapasztalataikat, világhoz való viszonyulásukat tükrözik vissza, s az elégtétel, az igazoltság kellemes érzetével a lelkükben dőlnek hátra. Mások túlzott konzervativizmust, pökhendi becsmérlést, a kurrens áramlatok és történések meg nem értését olvassák ki a kötetből. Mindkét típusnak igaza van. Ne veszítsük szem elől azonban, hogy ezek az írások nem többek, mint amik: reflexiók, egy tudományos magazinokat lapozgató vagy éppen a közelmúlt politikai történéseit boncolgató elme figyelemre méltó reakciói, kommentárjai, szubjektív meglátásai. Minden szóhasználat. minden mondat mögött ott magasodik Lem, az író, aki egy közülünk, mégis egyetlen a maga nemében, aki üzen, dorgál vagy éppen utat mutat, de sohasem állítja, hogy az egyetemes igazság egyedüli letéteményese lenne. Ha másért nem, már ezért is érdemes meghallgatni.

Read Ebooks by Stanisław LemRead information about the author

Ebook Dylematy read Online! Stanisław Lem (staˈɲiswaf lɛm) was a Polish science fiction, philosophical and satirical writer of Jewish descent. His books have been translated into 41 languages and have sold over 27 million copies. He is perhaps best known as the author of Solaris, which has twice been made into a feature film. In 1976, Theodore Sturgeon claimed that Lem was the most widely read science-fiction writer in the world.

His works explore philosophical themes; speculation on technology, the nature of intelligence, the impossibility of mutual communication and understanding, despair about human limitations and humankind's place in the universe. They are sometimes presented as fiction, but others are in the form of essays or philosophical books. Translations of his works are difficult and multiple translated versions of his works exist.

Lem became truly productive after 1956, when the de-Stalinization period led to the "Polish October", when Poland experienced an increase in freedom of speech. Between 1956 and 1968, Lem authored 17 books. His works were widely translated abroad (although mostly in the Eastern Bloc countries). In 1957 he published his first non-fiction, philosophical book, Dialogi (Dialogues), one of his two most famous philosophical texts along with Summa Technologiae (1964). The Summa is notable for being a unique analysis of prospective social, cybernetic, and biological advances. In this work, Lem discusses philosophical implications of technologies that were completely in the realm of science fiction then, but are gaining importance today—like, for instance, virtual reality and nanotechnology. Over the next few decades, he published many books, both science fiction and philosophical/futurological, although from the 1980s onwards he tended to concentrate on philosophical texts and essays.

He gained international fame for The Cyberiad, a series of humorous short stories from a mechanical universe ruled by robots, first published in English in 1974. His best-known novels include Solaris (1961), His Master's Voice (Głos pana, 1968), and the late Fiasco (Fiasko, 1987), expressing most strongly his major theme of the futility of mankind's attempts to comprehend the truly alien. Solaris was made into a film in 1972 by Russian director Andrei Tarkovsky and won a Special Jury Prize at the Cannes Film Festival in 1972; in 2002, Steven Soderbergh directed a Hollywood remake starring George Clooney.

He was the cousin of poet Marian Hemar.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Dylematy
Read EBOOK Dylematy by Stanisław Lem Online free

Download PDF: dylematy.pdf Dylematy PDF